0Dny0Hodiny0Minuty0Sekundy

Česká konference neurokognitivní rehabilitace

3. ročník

1. a 2. října 2020 od 9:00 hodin v Ostravě.

Milí přátelé, vážené kolegyně a kolegové,

srdečně Vás zveme na třetí ročník České konference neurokognitivní rehabilitace, která se bude konat 1. a 2. října 2020  v Ostravě.

I letos se budeme snažit přátelskou formou propojit světy klinických oborů – medicíny, neuropsychologie, rehabilitace a ošetřovatelství, se světem školství, medicínských technologií a počítačů. Cílem konference je prohlubovat multioborovou spolupráci, toliko nezbytnou při řešení obtíží, souvisejících s péčí o pacienty se vzniklým postižením mozku. Synergie vycházející z rozdílných oborů nám pomáhá vytvářet jedinečný vědní a klinický obor, jehož hlavním cílem je co nejdříve navrátit pacienty do jejich běžných životů.

V rámci multioborového fóra budeme formou přednášek, kasuistik a diskusí prezentovat provázanost a široké spektrum přístupů zdravotnických oborů, obohacených o technologická řešení aplikovaná v rámci neurorehabilitace. A protože rosteme, a stojíme o veřejnou diskusi, bude konference rozšířena o navazující půlden sdílením zkušeností, úskálích a procesem realizace kognitivní rehabilitace napříč obory.

Věříme, že se nám i letos, společně s vámi a geniem loci města Ostravy, podaří naplnit multidisciplinární duch konference a jeho základní motto: „jsme v tom spolu“.

PhDr. Petr Nilius, Ph.D.předseda konference

Registrace

Říjen 2020
No event found!