© Česká společnost pro Neurokognitivní rehabilitaci, z. s.

free site creation software

Jak se stát členem

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let splňující kvalifikační předpoklady osob vykonávající nelékařská zdravotnická povolání: psychology, logopedy, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, všeobecné sestry, a dále lékaře, pracovníky v sociálních službách a pedagogické pracovníky, kteří se zabývají problematikou neurokognitivní rehabilitace v rámci praxe, popřípadě vědecko–výzkumné činnosti.

Žadatel o členství se stává členem na základě hlasování stávajících členů společnosti;
odesláním písemné žádosti o členství (elektronicky na: info [zavináč] csnr [tečka] cz ), osobním představením se na členské schůzi a na základě hlasováním stávajících a přítomných členů na schůzi.

Pro přijetí uchazeče je nutná prostá většina hlasů přítomných členů ČSNR na schůzi.

Práva a povinnosti členů se řídí stavovskými pravidly společnosti, vycházejících z principu dobrých mravů a bazálních principů kolegiality.

Pro bližší informace kontaktuje: info [zavináč] csnr [tečka] cz