© Česká společnost pro Neurokognitivní rehabilitaci, z. s.

Mobirise

Konference NRKR

Česká konference neurokognitivní rehabilitace (zk. NRKR) je multioborovou konferencí pro široké spektrum profesionálů poskytující kognitivně rehabilitační péči.

Konference vytváří přátelský prostor v rámci, kterého se snažíme propojovat světy klinických oborů – medicíny, neuropsychologie, rehabilitace, klinické logopedie a ošetřovatelství, se světem školství, medicínských technologií a počítačů.

Cílem konference je prohlubovat multioborovou spolupráci, nezbytnou při řešení obtíží, souvisejících s péčí o pacienty se vzniklým postižením mozku.

V rámci multioborového fóra jsou prezentovány přednášky, kasuistiky a diskuse, ve kterých se snažíme o provázanost širokého spektra přístupů zdravotnických oborů, obohacených o technologická řešení využívaných v rámci neurorehabilitace.

Věříme, že komplexní neurorehabilitační přístup si zaslouží svou péči a odborný sebe rozvoj.